Barbros Buss

Barbro har ett antal bussar tillgängliga för längre och kortare resor. Även utlandstrafik. Barbro har även skolskjutsarna i Äppelbo.

Barbro Mattsson
Opsaheden
0281/22500