2019

Levande julkalendern i Äppelbo pågår för fullt. Öppna filen och ta chansen att besöka de kommande "luckorna" i byn och få en trevlig upplevelse.

äppelbo sockenråd

Vill du vara med och utveckla Äppelbos nya förening?
En ny förening ska startas upp i Äppelbo, som tillsammans med övriga föreningar, företag, organisationer och befolkningen i Äppelbo ska verka för gemenskap, samarbete och utveckling av bygden
Föreningen ska ansvara för kontakter med kommunen och myndigheter i frågor som rör bygden och andra gemensamma angelägenheter. Detta har tidigare skötts via Äppelbo Gemenskap.
Tanken är även att föreningen ska tillhandahålla en servicepunkt någonstans i Äppelbo.
En arbetsgrupp har påbörjat arbetet med att ta fram stadgar. Nästa steg är att tillsätta en styrelse, samt hitta ett passande namn till föreningen. (se bilder för föreningens stadgar)
Vill du vara med i styrelsen eller vet någon som skulle passa för uppdraget? Hör gärna av er till Sara Larsson på telefon 070-6749481 eller pm.
Har du förslag på ett passande föreningsnamn? skriv det gärna i kommentarsrutan. Några motsvarande föreningsnamn är ”Ja Järna, Uppsälje framtid och tidigare Äppelbo gemenskap”

Fäbodkväll i Äppelbo
Jonbackvallen, Brudskogen
Onsdag 24 Juli kl 19.00
Trollbröllopsensamblen preseteras Servering mm

Välkomna ! Brudskogens fäbodlag


Busjöns samfällighetsförening

Kallar till årsmöte 23 maj 2019, kl 18.00, i Bygdegården, Äppelbo.

Sista visningen av gamla filmer

Rågsveden onsdag 17 april kl: 18:00
Gårds- och massäckshandel från Hembygdsgården inspelad hösten 1993.
Slåtter med Gun-Britt och Evald.
Istrav från Rågsveden och Busjön 50-tal.
Torasvallen Brindberget 50-tal.
Bygget av Stiftelsen samt bygget av bron över älven Rågsveden. (Medverkande: Bengt Welam, Gunnar Joelsson, Georg Lundberg, Wilmar Skålberg och Lars-Erik Enström mfl).
Påls Johan tillverkar näverlur (Tuttis mormors bror).
Buffring till Risåsen med Lala och Nisse (Rune Heens filmat 1981).
Inträde: 100 kr inkl. Kaffe och bröd.

Välkomna till Rågsvedens Bystuga!

Gissa gårdarna, flygfoton från Äppelbo 1959

Jag hittade en rolig sida med flygfoton från Äppelbo (Erik Andersson)
http://karta.aerobilder.se/?modVID=915902&modID=10946 

Söndagen 31 mars närvarade Joakim Wehlin från Dalarnas museum, vid hembygdsföreningen årsmöte, där han redovisade resultaten från utgrävningarna vid Haln sommaren 2017. Det visar sig vara ett av Dalarnas äldsta fynd och dateras till äldre järnåldern (omfattar perioden år 550 f.Kr. – 375 e.Kr).
Fynden som gjordes, var brända benrester efter en vuxen människa, pilspetsar, en liten kniv m.m. Det hittades dessutom blästplatser, kolrester och en mängd slagg som dateras till samma tid. Än är inte allt daterat och undersökt och därför ingen rapport skriven. Joakim inväntar konserveringen av några fynd innan allt kan fastställas.

(Foton Erik Gyllenvåg, Christina Johansson)

 

loading...

Filmvisning onsdag 3 april kl: 18:00 vid Rågsvedens bystuga.
Mobiliseringstider, intervjuer med Wilmar Skålberg, Lennart Granat och Haga Jenny Johansson (inspelad 2008).
Sockenfilm, filmat genom byn från 1951.
Inträde: 100 kr inkl. Kaffe och bröd.

Välkomna till Rågsvedens bystuga!

Årsmöte Äppelbo Gemenskap ek.för. 9 april kl.18.00 på Äppelbo Gemenskap
Ärenden enligt stadgar med följande tillägg:
- Försäljning av föreningens fastigheter.
- Eventuell upplösning av föreningen och följder i händelse av detta.
Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senaste 31 mars.

Information till allmänheten Äppelbo Gemenskap ek.för. befinner sig i en ekonomisk kris och måste vidta drastiska åtgärder för att föreningen inte ska gå i konkurs. Styrelsen har därför beslutat att sälja föreningens fastigheter. Vid årsmötet beslutas huruvida Äppelbo Gemenskap ska fortsätta sin verksamhet eller om man ska upplösa föreningen. Både medlemmar och icke-medlemmar är välkomna på årsmötet för att ta del av diskussionerna. Observera att endast medlemmar har rösträtt.

Alla besökare önskas en fin dag och en trevlig helg!
- 7.5 C