Du kan från valfri dator hämta mail via http://webmail.one.com
eller
Du kan ställa in ditt mailprogram att hämta mail.

Användarnamn/kontonamn: mail@example.com
E-postadress: mail@example.com
För inkommande e-postserver (IMAP) ange imap.one.com
IMAP port: 993
För inkommande e-postserver (POP3) ange pop.one.com
POP3 port: 110
◦För utgående e-postserver (SMTP) ange send.one.com
◦SMTP port: 465
◦Use Authentication: Ja
◦Use SSL/TLS/STARTTLS: Ja