A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

uttal

För att äppelbomålet skall kunna uttryckas i skrift erfordras komplettering av det gängse vokalförrådet. Det gäller 4 bokstäver som har att uttrycka en annan ljudfärg än svenskans vanliga självljud.
De 4 vokalerna äro â, ô, defrientierat uttal av a, o, ä, ö, som uttalas på ett annat sätt med tungan och gomseglet i ett annat läge.

â uttalas som a i Anna = (Stockholms- a)

ô uttalas som môsô och i ô då (mossa och i och då) på äppelbomål

a med kroken vänd upp, som ä i Järna (svenska)

o   ”                      ”     ”       ”    som ô i ôrm och ôrrhöna (äppelbomål)

Målet skrivs ljudenligt med dubbelkonsonanter vid former som skall markeras hårt. Ex. Makktyta, Blekskräppâ, puddingsôppâ. Markering av svagare hårdhetsgrad kan ske med streck och punkter under bokstäver eller stavelser. Ex. e ti  på tä börjâ ô så no då dôm arâ a jot´ frå säg. Som synes bli de ordinarie vokalerna ej överflödiga utan nyttjas jämsides med de andra.

[Källa: Axel Nordström]

A
 

â                                                                               asch
a - a - addä-                                                         att ha
â(h) aha,                                                                verkligen
âbbeste (n)  ä                                                        alfabet
âbbestebok (f) - botja -bökkãr - bökka   abc-bok
âbbõrr (m) - n - ãr - a                                       abborre
ádamlen                                                                 senil, åderförkalkad
affãrd (m) - n - ãr - a                                         affär
afftaväl                                                                   aftonvard
afäktãr                                                                    åtbörder, ” styggä afäktãr”, fula åtbörder
akkõrd (m) - n - ãr - a                                       diskussion
akkõrd (n) - ä - = - a                                          ackord
akkordemang (n) - ä - = - a                            diskussion
akkorderâ - ãr - ä - =                                         diskutera
akksul (m) - n - ãr - a                                        axel (hjul-)
alâ (f) - a - õr - o                                                  järnring som trädes genom skakeln
alhôl (n) - ä - = - a                                              hål genom skakeln
âllãr                                                                          aldrig
âllãr (m) - n - âllrãr - âllra                              al
âlldakksrängn                                                    regn hela dagen
âlldeläs, âlldeläst                                              alldeles
âllstâss                                                                  överallt
âllt bõtá                                                                ända bort
âllt i ett                                                                  ideligen
âllt mä ett, âlltmet                                           ständigt och jämt,
”an spring jä allt mä ett”,                              han springer här ständigt och jämt
âllt ur *                                                                  orimligt,
” hä va int allt ur hä häll”,                             det var inte orimligt det heller
âlltähop                                                                allt utan undantag
âllvãrst                                                                  sämst
âllähop                                                                  allihop
âllär än sô                                                            hur det än vore,
” je jol int hä âllãr än sô”,                              jag gjorde det inte hur det än vore
alring (m) - rinjen - ãr - a                                ring fästad i selen
alöss                                                                       annorlunda
ân (f) - a                                                                 aln, 59,38 cm
ân da                                                                      den där
ân jä                                                                        den här
andur (n) - ä - ãr - a                                           pälsklädd kortskida
andä (m) - andân                                              andedräkt
andäkten, andäktu, andäktugen               andäktig
angnlir (n) - ä - = - a                                           lider för förvaring av agnar
angronâ (m) - n                                                   återväxt efter slåtter
ankummen                                                           mat och frukt som börjar bli skämd
ânnakkâ (f) - a - õr - o                                     almanacka
anndâ - ãr - ä -                                                   fläkta, 
”hä anndär sô gôtt”,                                         det fläktar så gott
ânndag (m) - dâjen - õr - o                           annandag, t.ex jul
ânngång (m)                                                        andra sammanringningen i kyrkan
ânnsôss *                                                              bakvänt, opraktiskt
annsôsshänt                                                       tafatt, klumpig
annteredd                                                            ivrig
ánnti                                                                       1.brådska, 2.ivrig
anntäppâ (f) - a                                                  andnöd
anntäst                                                                  1.mest angeläget, 2.mest bråttom
ân-nål (f) - a - ãr - a                                        alnlång tråd fastsatt i väven med nål
ânnä                                                                       annat
ânstikkâ (f) - a - õr - o                                   alnlång mätkäpp, 59,38 cm
ântlett, ântlen                                                   fumligt, fumlig
ao
âpâtto                                                                    extra bra, fin
ârbetsbõrg                                                          arbetsför
ârbetsknul (m) - n - ãr - a                           1.valk i handen, 2.person som arbetar hårt
are, arena, aroena, aren, arenen             annan