ÄPPELBO östRA VVO

Viltvårdsområdesförening bildat 14 dec 1995 bestående av drygt 7000ha skogsmark.
Ingående i Äppelbo Dala-Järna jaktvårdskrets.

Föreningen består av 4st jaktlag (Hummelbergslaget, Noltjärnslaget, Råbergslaget och Sågenlaget) som bedriver älgjakt. Därutöver tillkommer ett antal jägare som bara bedriver småviltjakt inom området.