Mart Artur Persson

Mart Artur Persson (1915-1971) Artur började spela på orgel i hemmet mycket tidigt. Vid 11 års ålder fick han sitt första dragspel. Han utvecklades till att bli mycket skicklig i sitt spel. Han spelade konstmusik bl.a. kompositioner av den i New York bosatte Italienaren Pierto Frosini 1885-1951. Jaques Offenbachs Orpheus i underjorden, var någon av de många svåra saker han provade på. Tillsammans med sin broder spelade dom en march, Wien bleigt Wien, som signaturmelodi. Artur ställde upp i Dalamästerskapen i dragspel 1943 och hamnade på andra plats.

Artur hade många orkestrar, princess accordion Boys, Arturs Svingorkester. Han spelade tillsammans med Engströmsflickorna från Milborg, som hade en orkester kallad Gillingeflickorna.